Generalforsamling 2016

Generalforsamling den 17. februar 2015.
Beboerforeningens formand Lisbeth Friche bød velkommen til generalforsamling på Sdr. Bjert centralskole. Ud over bestyrelsen og 3 øvrige medlemmer.

Dagsordenen som den fremgår af vedtægter og indkaldelse.
 Valg af dirigent: Lisbet Friche blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og fuld beslutningsdygtig.
Der blev ikke valgt stemmetællere, da det ikke skønnedes relevant.

 • Formanden fremlagde sin beretning som blev godkendt med applaus. (se bilag)
 1. Der var følgende kommentarer:
  a) Det er jo stadig galt med fortovene – næsten overalt.
  Erik Randel foreslog, at få noget i avisen om dette problem, da    beboerforeningen gentagne gange har henvendt sig til kommunen.
  b) Lisbeth fremførte kommunens forslag ang. Remakrydset. Bestyrelsen blev opfordret til evt. at rette henvendelse til politiet. 
 1. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.(se bilag)
 2. Der er ikke indkommet forslag til godkendelse.
 3. Kontingentet bibeholdes. Kr. 100 for husstande, 50 kr. for enlige.
 4. Valg af bestyrelse:

På valg er:        
Lisbet Friche, som genvælges.
Ruth Noer, som genvælges
Peter Schulz, som genvælges
Karen Lützen, genvælges som suppleant.
Bent Mikkelsen genvælges som suppleant

Som revisor genvælges Svend Rørbæk og Erik Lund og Erik Randel bliver som revisorsuppleant.

 1. Evt.
  a) Lisbet: Medieforeningen har købt en mikrofonkuffert efter henvendelse fra Jette Sarnov (Husholdningsforeningen). Mikrofonen kan bruges af alle foreninger i Bjert og Stenderup. Opbevaringsstedet taler vi om.

b) Vi skal lave en vedtægtsændring, da der i den nuværende ikke står noget om indkaldelse til generalforsamling.

c) Beboerforeningen prøver at gøre det lidt godt for de frivillige, derfor bruges der nogle penge på bl. a. arbejdet i plantagen. 

 1. Dirigenten takkede på forsamlingens vegne bestyrelsen for godt arbejde og for god ro og orden – og fik tak til gengæld.
 2. Bjert d. 17. marts 2015.

Referent Karen Lützen                                                        Dirigent Lisbet Friche

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *