Kategoriarkiv: Nyt fra Bjert

Har vi farlige veje i Agtrup/ Sdr. Bjert?

Ja, vil mange nok sige. Vi oplever dagligt biler, som suser gennem Agtrup, Vesterløkke eller Gl. Bjært uden at lade sig påvirke af chikaner og anbefalet hastighed på 40 km/t. Rema-krydset er farligt, her færdes bl.a. børn på vej til skole og pensionister på vej til indkøb. Især i myldretiden går det galt. På Stenderupvej er der en tendens til, at farten først tages af bilen langt nede i Agtrup. Krydset er meget vanskeligt med dårlig sigtbarhed, som dog for ikke så mange år siden blev udstyret med hævede flader, fodgængerovergang og vejbump. En radikal omlægning ville kræve, at huse rives ned.

Bjert Beboerforening har læst på facebook og talt med mange borgere om de her problemer, og derfor har vi skrevet til kommunens Trafik, Vej og Park afdeling.

 

Vi har fået et fyldigt svar, som kan læses her:

Vi har på baggrund af nedennævnte ingen argumenter for og ønske om at forhandle med Politiet omkring hastighedsnedsættelse på de pågældende veje.

En stigning i trafikmængden er i sig selv ikke et argument for en hastighedsnedsættelse.

Vejstrækningerne skønnes umiddelbart af være tilstrækkelig indrettet til, at trafikanterne afpasser hastigheden efter forholdene, hvilket trafiktællingerne og uheldsstatistikken også viser.

Vi har ingen aktuelle planer om at tilføje eller ændre i de eksisterende fartdæmpere på vejene.

Alle vejstrækningerne er beliggende indenfor tættere bebygget område. De har status af kommunale veje, hvorfor vi er vejmyndighed.

 

Stenderupvej er indrettet med flere vejbump, ligesom en stor del af strækningen er afmærket som zone/område med fartdæmpning (40).

Engløkke/Vesterløkke er fra Stenderupvej ikke et område med fartdæmpning før umiddelbart efter Gyndbjerg, hvorfra der er afmærket som zone/område med fartdæmpning (40) med flere vejbump og chikaner ved skolen.

Gl. Bjært er ikke indrettet med fartdæmpning før helt mod øst ved byzone-tavlen.

 

Trafiktællinger:

  1. Stenderupvej, 2023: køretøjer pr. døgn ca. 3700, gennemsnitshastighed ca. 40 km/t og lastbiler pr. døgn ca. 380. I 2021: køretøjer ca. 3300, ca. 38 km/t og lastbiler ca. 300. Der er en stigning i antal køretøjer på ca. 12,1 % fra 2021 til 2023.
  2. Engløkke/Vesterløkke v. skolen, 2023: køretøjer ca. 1600, ca. 32 km/t og lastbiler ca. 110. Ved Bjert Stationsvej, 2023: køretøjer ca. 1500, ca. 38 km/t og lastbiler ca.120.
  3. Bjært, 2022: køretøjer ca. 1550, ca. 42,5 km/t og lastbiler ca. 220.

 

 Politiregistrerede uheld de sidste 5 år:

  1. Stenderupvej: 4 uheld indenfor byzonen, 2023: 2 x påkørte containere på fortov/kørebane. 2022: 2 biler, påkørsel bagfra under svingmanøvre. 2019: dreng cyklede på tværs af vejen og blev ramt af personbil.
  2. Engløkke/Vesterløkke: 1 uheld i 2022: ukendt flygtet part påkørte parkeret bil. Ingen yderligere oplysninger.
  3. Bjært: 2023: cyklist påkørte parkeret bil. 2018: bilist påkørte parkeret bil. 

 

Alle uheld uden personskade og ingen oplysninger om hastighed over det tilladte eller at hastighed var årsag til uheldene.

  

Vi anerkender, at nogle trafikanter overtræder de gældende hastighedsgrænser, men dette er en politiopgave. Der kan evt. bestilles politikontrol og herunder ATK (fotovogn) via politi.dk og ”bestil en betjent”.

  

Lovgivningen på området mht. lokale hastighedsgrænser er reguleret i færdselslovens § 92 a, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Politiet træffer afgørelse om lokale hastighedsbegrænsninger efter forhandling med vejmyndigheden.

Politiet træffer afgørelse i henhold til Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser med tilhørende vejledning.

 

Tja, hvad kan man sige til det?

Vi kan henvende os til Politiet og bede om opstilling af en fotovogn/hastighedsmåler.

Vi kan undersøge hos Politiet om hastigheden generelt i landsbyen kan nedsættes til fx 30 km/t, som mange steder i Tysklands og Frankrigs landsbyer. Men vil I synes, det er en god ide? Det er nok også lidt utopisk, eftersom vi her er inde over færdselsloven.

Vi kan kraftigt opfordre til at sænke farten hos de få/mange, som kører gennem Agtrup uden tilsyneladende at løfte foden fra speederen. Det gælder både fra øst og vest.

Det gælder selvfølgelig også for Vesterløkke/Engløkke og GL. Bjært.

Hvis du selv vil kontakte kommunen om det her emne, kan du skrive på trafikvejogpark@kolding.dk

Venlig hilsen Lisbet Friche, Bjert Beboerforening

  

Sankthansbål aflyst

Desværre må vi aflyse sankthansbålet i år. Beboerforeningen har ikke lov til – selv med en udvidelse af forsamlingsforbuddet til 50 personer – at lave et arrangement, hvor vi forventer 200 deltagere.

I må alle sammen lave jeres egne små sankthansbål og hygge jer med familie, naboer og venner i mindre grupper. Vi ønsker en god sommer i Danmark.

Landsbypuljen 2019

Landsbypuljen 2019,

De rare penge skal snart uddeles til de tyve landsbyer i kommunen. Der er indsendt ansøgninger for 3,5 mil. Kr., men der er kun 2 mil. at dele ud af, så desværre kan ikke alt bevilges. Men sådan plejer det selvfølgelig også at være. Landsbyerne incl. forsamlingshusene har mange ønsker, men der jo for lidt penge til at imødekomme alle planerne.

Kommende datoer

Vi har arbejdsdag i æbleplantagen lørdag den 23/2 kl. 9-12. Kom og få lidt frisk luft inden Vinterjazz. Alle er velkomne, medbring gerne redskaber i form af ørnenæb, sav, trillebør mm.

Beboerforeningen har generalforsamling mandag den 18/3 kl. 19.30. Det er i hallens mødelokale – bagerste dør mellem hallen og skolen. Vi mangler ikke bestyrelsesmedlemmer, derimod mangler vi et par suppleanter, men du kan også trygt møde op uden at ville modtage valg.

Husk også ”Halvøen synger” i næste måned. Det er torsdag den 28/3. Såvel ”Halvøen synger” i efteråret som ”Giro 413” i januar beviser til fulde, at halvøen rummer en stor skare af glade sangfugle. Vi håber I møder talstærkt op igen i Den Gamle Brugs.

Sammen med spejderne arrangerer vi en affaldsdag torsdag den 4/4 kl. 18 – 20. Det er de mindste spejderes mødedag, så der er brug for nogle arbejdsivrige voksne til at følges med børnene. Den aften erstatter Naturfredningsforeningens affaldsdag, som er søndag den 31/3.