Det lykkedes

…… at gennemføre generalforsamlingen som en out-door-begivenhed og Beboerforeningen har nu en nyvalgt og arbejdsduelig bestyrelse, som består af Ane Odgaard, Risto Dall, Peter Schulz, Anders Dybdahl, Hanne Vester, Anders Aamand og undertegnede, suppleanter er Sidse Andersen og Claus Moe.

Det lykkedes også

…… for Anders Aamand, som er vores repræsentant i Landsbyforum, at skaffe penge til 1) træbeklædning af betontrappen på sportspladsen (bliver lavet snarest), 2) en skitseplan til et å-sted (vi er i gang med at finde ud af hvordan det skal se ud og hvad det skal indeholde) og til 3) et antal morbærtræer til æbleplantagen. Træerne synes vi passer godt ind, da de har spiselige blade. De skal sættes til efteråret.

Mon det lykkes

…… at holde sankthans i år. Det lyder lige nu som om forsamlingsforbuddet udenfor ophæves midt i juni, men der kan nå at ske meget inden 23/6 fx nye nedlukninger eller tørke. Vi krydser fingre.

Outdoor generalforsamling

Bestyrelsen i Bjert Beboerforening har valgt at flytte generalforsamlingen15/4 udenfor aht. coronarestriktioner. Det bliver kl. 17 på bålpladsen i æbleplantagen. I tilfælde af regn på overdækket område ved skolen. Kom trygt og medbring evt. en stol. Vi må være 50 og holder afstand.

Generalforsamling 2021

Torsdag 15/4 2021 kl.17.00 på bålpladsen

i æbleplantagen

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Se på www.bjert.dk

På valg til bestyrelsen er:

Alle bestyrelsesmedlemmer for 1 eller 2 år

+ to suppleanter og to revisorer (vælges hvert år).

Der serveres lidt godt til maven og ganen.

 

Velmødt!

Venlig hilsen fra bestyrelsen.

beboerforeningen@bjert.dk

 

PS: I tilfælde af regnvejr bliver mødet flyttet til overdækket

område ved skolen. Følg med på facebook.

 

Generalforsamling 15/4

 

Generalforsamling 2021

Torsdag 15/4 2021 kl.19.30 i skolens aula

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Se på www.bjert.dk

På valg til bestyrelsen er:

Alle bestyrelsesmedlemmer for 1 eller 2 år

+ to suppleanter og to revisorer (vælges hvert år).

Der serveres lidt godt til maven og ganen.

 

Velmødt!

Venlig hilsen fra bestyrelsen.

beboerforeningen@bjert.dk

 

 

Indlæg i Bjert- Stenderup-Avis feb. 21

Generalforsamling 2021 prøver vi lidt optimistisk at gennemføre kort efter påske, nemlig torsdag 15/4 i skolens aula. Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne, og vi har faktisk flere af dem i år end vi har haft længe. Vi takker for jeres støtte. Faktisk havde vi slet ingen generalforsamling i 2020. Vi kalder det Force Majeure, da det simpelthen ikke var muligt grundet Corona. Bestyrelsen fortsatte bare ufortrødent et år mere, så alle er derfor på valg i år, nogle for 1 år andre for 2 år. Se annonce andetsteds i bladet.

I disse Corona-tider foregår der jo ikke så meget, men vi er dog fx stadig i gang med lidt pasning af æbleplantagen.

I efteråret lagde vi 2000 krokusløg ved aktivitetspladsen (sportspladsen), som vi håber vil spire frem lige om lidt og forskønne området.

Anders Aamand (ny mand i Landsbyforum) har næsten sikkert skaffet os nogle penge fra Landsbypuljen, men mere om det senere, når fordelingen af puljemidler er politisk vedtaget.

Arbejdet med udviklingsplanen for Stenderuphalvøen er vi også en del af, men desværre går arbejdet kun langsomt fremad. Håber der bliver mere ”gang i den” til efteråret og at rigtig mange af jer vil tage del i arbejdet om vores fælles fremtid. Se Margreets artikel andetsteds i bladet.                                                                                                                                            Lisbet Friche

16.000 krokusløg

Vi havde hentet og sat 2.000 krokusløg i efteråret ved den ny aktivitetsplads. Vi vidste ikke, at der var bestilt 18.000 løg til os, det fik vi først at vide for nylig. De skulle sættes hurtigt for ikke at blive ødelagt, så vi gik i gang med boremaskiner, spaderosv. Vi måtte til sidst have hjælp af en harve for at blive færdige med alle kasserne.

Vi har lagt løg ved hallen, tanken, Rema og til sidst en stor mængde nord for stien ved åen.

Håber det bliver flot!

Arbejdsdag i æbleplantagen

Det er lørdag den 27. februar kl. 9-12

 

Vi mødes ved FUGL i plantagen, hvor vi skal beskære træer, slæbe grene, og rydde op her og der i god afstand til hinanden. Medbring gerne redskaber og handsker.

Alle er velkomne til at give et par timer til vores dejlige plantage.

Det er hyggeligt, vi serverer formiddagskaffe og brød.

Alle er velkomne!

Vh. bestyrelsen

 

 

December-nyt

Sikker skolevej

Kommunen har nu endelig lavet den lovede cykel-/gangsti fra Stenderupvej gennem Solvænget, bag om Agtrup Østergård og ud til Østerløkke. Tidligere skulle skolebørn fra Sdr. Stenderup krydse Stenderupvej to gange i Agtrup, først ved Solvænget og bagefter ved Engløkke – ikke helt ufarlige manøvrer. Selv om der nu er nye udfordringer ved Sønderbyvej og ved Bæklandsvej/Engløkke, så er det alligevel meget bedre. Det er ikke Beboerforeningens fortjeneste alene, at den ny cykelsti er kommet, men vi skubbede voldsomt på dengang trafikken omkring Solvænget blev planlagt.

Medlemstal

Vi vil gerne sige tak til alle jer, som har valgt at betale kontingent til Beboerforeningen. Vi har flere medlemmer i dag end vi har haft i mange år, og vi har brug for jeres opbakning. Vi tænker, at I nok lægger mærke til de ting vi gør fx passer plantagen og sørger for nye aktiviteter: den ny aktivitetsplads.

Med disse ord er der kun tilbage at sige Glædelig Jul og Godt Nytår                 vh. Lisbet Friche